پارلمان یونان در نشست نیمه شب گذشته به نخست وزیر این کشور دوباره رای اعتماد داد.

پارلمان یونان در حالی نیمه شب جمعه به دولت جرج پاپاندرو رای اعتماد داد که احتمال می رود دولت وی دوام زیادی نیاورد.

وی وعده داد تا با دولت ائتلافی اجرای سیاست های مالی مورد خواست اروپا را ادامه دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه بی بی سی، شهروندان یونان از اینکه فرانسه و آلمان در صدد دیکته کردن سیاست های خود به این کشور هستند ناراضی هستند.

این رای گیری در میان فشارهای فزاینده بین المللی بر آتن برای تقویت حمایتش از طرح دریافت ۱۳۰ میلیارد یورو کمکهای اقتصادی جهت نجات یونان از ورشکستگی انجام گرفت.

یونان برای دریافت این کمکهای اقتصادی باید سیاستهای ریاضتی را به اجرا گذارد، اما “جرج پاپاندرو” اجرای طرح ریاضت اقتصادی را منوط به همه پرسی از مردم این کشور کرده بود که این امر با مخالفت اروپا، آمریکا و نهادهای مالی بین المللی قرار گرفت.

روز گذشته در نشست گروه ۲۰ در “کن” فرانسه رهبران کشورهای شرکت کننده توافق کردند تا بخشی از بدهی های یونان را ببخشند اما با عنایت به نبود “نتیجه عملی و ملموس” این نشست انتظار می رود که بحران در یونان ادامه داشته باشد.