مدیرعامل یک شرکت نفتی طی روزهای گذشته به خاطر داشتن تابعیت دوگانه برکنار شده است.

براساس شنیده‌های خبرنگار «وطن امروز» رئیس‌جمهور طی دستوری به وزیر اطلاعات، او را مامور شناسایی مدیران با تابعیت دوگانه در ارگان‌ها و شرکت‌های دولتی کرده است.