مجله آمریکایی به خاطر مراسم هالووین فهرست ترسناک ترین نوازندگان و خوانندگان جهان را به چاپ رسانده است.

مجله موزیکال آمریکایی “Billboard” به مناسبت جشن غربی هالووین که در جریان آن مردم خود را به شکل هیولاها درآورده و همدیگر را به شوخی می ترسانند، فهرست ترسناک ترین نوازندگان و خوانندگان جهان را به چاپ رسانده است.

این فهرست براساس نظر خواهی از خوانندگان “Billboard” تهیه شده است و این نکته را در بر دارد که برخی از این پوشش ها نماد شیطان پرستی است و این افراد برای تایید و یا تمجید از شیطان پرستان اینگونه لباس می پوشند.

“مربلین منسون” خواننده موسیقی راک آمریکا ترسناک ترین شناخته شده است. “لیدی گاگا” خواننده جنجالی آمریکایی در مکان دوم قراردارد.

خوانندگان و نوازندگان ترسناک. © AFP. Thomas Lohnes.

خوانندگان و نوازندگان ترسناک. © AFP. Hector Mata.

خوانندگان و نوازندگان ترسناک. © AFP. Carsten Rehder.

 

خوانندگان و نوازندگان ترسناک. © AFP. Hendeik Schmidt .

 

خوانندگان و نوازندگان ترسناک. © AFP. Kristian Dowling / Getty Images.

 

خوانندگان و نوازندگان ترسناک. © عکس: jasonwhite.

خوانندگان و نوازندگان ترسناک. © Insane Clown Posse.

 

خوانندگان و نوازندگان ترسناک. © AFP. Don Emmert.