نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: با برداشتی که از فضای مجلس دارم استعفایم رأی می آورد.
آقای مطهری در حاشیه بازدید از نمایشگاه مطبوعات گفت: البته اگر طرح سؤال از رئیس جمهور عملی شود استعفایم منتفی است.
آقای مطهری در حاشیه بازدید از نمایشگاه مطبوعات در مصاحبه با خبرنگار واحد مرکزی خبر  افزود:نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سؤال که میان وزرای اقتصاد و نیرو ، احتمال برکناری کدامیک بیشتر است گفت: احتمال برکناری آقای حسینی بیشتر از آقای نامجوست.