مدیر کل مسکن و شهرسازی استان تهران با اشاره به فناوری به کار رفته در ساخت مسکن مهرگفت: در این عرصه حدود ۷۰ فناوری به کار گرفته شده و حدود ۵۰ درصد مسکن مهر استان با توجه به الگوی کشورهای پیشرفته ، ساخت و ساز صنعتی داشته است. آقای رضائی با اشاره به موفقیت طرح مسکن مهر گفت: اگر مسکن مهر نبود قیمت مسکن خیلی بالاتر می رفت و همین که قیمت فعلی را دارد، از آثار مثبت مسکن مهر است.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر شاهد ثبات قیمت مسکن مهر هستیم. مدیر کل مسکن و شهرسازی استان تهران درباره مشکل تأمین خدمات زیربنایی مسکن مهر تصریح کرد: در کل استان ۲۵۰ هزار واحد ساخته می‌شود ، که کار بزرگی است و دستگاههای خدمات رسان نیز همکاری مناسبی را در این زمینه دارند و نقطه هدف ما افتتاح واحدهای مسکونی است که در این جهت نیز هیچ واحدی بدون آب و برق و خدمات زیرساختی افتتاح نخواهد شد.