معاون وزیر خارجه رژیم صهیونیستی در سفری مخفیانه به قاهره با وزیرخارجه دولت انتقالی و رئیس شورای عالی نیروهای مسلح مصر مذاکره کرده است.
روزنامه صهیونیستی معاریو نوشت: دانی ایالون دو هفته پیش، مخفیانه به مصر رفته و با نبیل العربی و ژنرال حسین طنطاوی رایزنی کرده است.
وی در این سفر توافقنامه آشتی میان فتح و حماس، بازگشایی گذرگاه رفح و صدور گاز به اسرائیل را مورد بررسی قرار داده است.
این گزارش تاکید می کند عاموس گیلعاد از مقامات امنیتی اسرائیل و اسحاق لیوانون سفیر اسرائیل در قاهره با نبیل العربی نشست مفصلی داشته اند. مقامات نظامی و دیپلماتیک دولت انتقالی مصر از یک سو تحت فشار شدید ملت انقلابی مصر و از سوی دیگر تحت فشار گسترده آمریکا و رژیم صهیونیستی قرار دارند به نحوی که اظهارات متناقضی از آنها شنیده می شود. در آخرین مورد از این اظهارات، نبیل العربی وزیرخارجه موقت در مصاحبه با شبکه سعودی العربیه، به جای تخطئه رژیم سعودی که بحرین را اشغال کرد، انقلابیون را سرکوب می کند، گفت: ایران در امور کشورهای حاشیه خلیج فارس مداخله نکند. ما امنیت این کشورها را خط قرمز خود می دانیم!