کلیه شرکت‌کنندگان آزمون فنی حرفه ای سال ۹۰ که در ردیف پذیرفته‌شدگان نهایی قرار نگرفته و مردود شدند، می توانند در مرحله تکمیل ظرفیت رشته‌های تحصیلی کاردانی پیوسته موسسات آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی شرکت کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، جزئیات تکمیل ظرفیت رشته‌های تحصیلی دوره‌های کاردانی پیوسته مؤسسات آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی در آزمون ورودی دوره‌های کاردانی نظام جدید آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای و مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی سال ۹۰ اعلام شد.

بر اساس اعلام سازمان سنجش، با توجه به عدم تکمیل ظرفیت رشته‌های تحصیلی مؤسسات آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی، کلیه شرکت‌کنندگان در آزمون ورودی دوره‌های کاردانی نظام جدید سال ۹۰ که در ردیف پذیرفته‌شدگان نهایی آزمون مذکور قرار نگرفتند و مردود این آزمون هستند در صورت تمایل برای ادامه تحصیل می‌توانند در تکمیل ظرفیت شرکت کنند.

کلیه شرکت‌کنندگان می توانند با ارائه اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی و گواهینامه پایان تحصیلات دوره متوسطه در شاخه‌های فنی و حرفه‌ای و یا کاردانش و پرینت کارنامه نتیجه نهایی آزمون مذکور و از روز دوشنبه ۲ آبان تا روز دوشنبه ۹ آبان به یکی از مؤسسات غیرانتفاعی پذیرنده رشته‌های تحصیلی آزمون ورودی دوره‌های کاردانی پیوسته بر اساس دفترچه راهنمای آزمون مراجعه و نسبت به ثبت‌نام خود به صورت مشروط در یک رشته تحصیلی اقدام کنند.

نتایج نهایی این مرحله از تکمیل ظرفیت، از سوی سازمان سنجش متعاقباً به مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی ذیربط اعلام خواهد شد.

متقاضی شرکت در این مرحله تکمیل ظرفیت، لازم است مبلغ ۲۸ هزار ریال به حساب ۷۴۸ خزانه داری کل نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملی ایران) واریز و اصل فیش واریزی را به مؤسسه آموزش عالی که برای ثبت‌نام مراجعه می‌کنند، تحویل دهند.

پذیرفته‌شدگان نهایی هر یک از رشته‌های تحصیلی درآزمون ورودی دوره‌های کاردانی نظام جدید (آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای و مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی) سال ۹۰ مجاز به شرکت در مرحله تکمیل ظرفیت نیستند.

هر داوطلب منحصراً مجاز به انتخاب یک رشته، از یک مؤسسه آموزش عالی غیرانتفاعی خواهد بود و در صورت انتخاب بیش از یک‌رشته و یا ثبت‌نام در بیش از یک مؤسسه غیرانتفاعی، مشخصات داوطلب‌ متقاضی از ردیف‌ متقاضیان تکمیل‌ظرفیت حذف ‌شده و شهریه‌های پرداختی وی نیز قابل ‌استرداد نیست.

رشته انتخابی داوطلب در هر یک از مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی، باید منطبق با عنوان دیپلم پایان تحصیلات دوره متوسطه و رشته امتحانی داوطلب باشد.

داوطلبان متقاضی ‌باید علاوه بر ثبت‌نام و شرکت (حضور) در آزمون، واجد شرایط عمومی و اختصاصی مندرج در دفترچه‌های راهنما بوده و حداکثر تا پایان شهریورماه سال ۹۰ موفق به اخذ گواهینامه پایان تحصیلات دوره متوسطه در شاخه‌های فنی و حرفه‌ای و یا کاردانش شده باشند.

داوطلبان متقاضی در آن دسته از رشته‌های تحصیلی کاردانی مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی که شروع کلاس آنها از نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۱ – ۹۰ (بهمن ماه) است می‌توانند حداکثر تا پایان دی‌ماه سال جاری، نسبت به ارائه مدرک دیپلم خود اقدام کنند.

ثبت‌نام از داوطلبان در یک رشته‌ تحصیلی بر اساس ظرفیت مندرج در دفترچه راهنمای آزمون به صورت مشروط و با اخذ تعهد کتبی و شهریه ثبت‌نامی صورت می‌پذیرد.

داوطلبان متقاضی شرکت در مرحله تکمیل ظرفیت درآزمون ورودی دوره‌های کاردانی نظام جدید (آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای و مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی) سال ۹۰ موظف به رعایت کلیه شرایط دفترچه بوده و مسئولیت عواقب ناشی از عدم دارا بودن شرایط و ضوابط عمومی و اختصاصی داوطلبان به عهده شخص داوطلب است و در صورت نداشتن هر یک از شرایط عمومی و اختصاصی، شهریه‌های اخذ شده توسط مؤسسات، به هیچ عنوان به داوطلب مسترد نخواهد شد.