آیت الله جنتی در حاشیه نخستین گردهمایی کشوری معاونت حقوقی املاک و مجلس کمیته امداد امام خمینی(ره) در جمع خبرنگاران افزود: ماجرای ترور سفیر عربستان در آمریکا دروغ و تهمتی است که آمریکایی ها به جمهوری اسلامی ایران زده اند.وی با بیان اینکه آمریکایی ها همیشه از تهمت زدن استفاده کرده و هر بار نیز در برابر جمهوری اسلامی شکست خورده اندگفت: آمریکایی ها پس از هر شکست در برابر ایران نیز عاقل نمی شوند.

آیت الله جنتی افزود:آنها باید بفهمند که با دروغ و تهمت نمی توانند موفق شوند.

وی در ادامه با اشاره به دستگیری و کشته شدن دیکتاتور سابق لیبی به دست انقلابیون گفت : خداوند دل همه مظلومان ؛ محرومان و خداپرستان را با سرنگونی قذافی شاد کرد.