کامران دانشجو وزیر علوم در خصوص پاسخ به سؤال الیاس نادران، نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در صحن علنی مجلش شورای اسلامی حضور پیدا کرد.

به گزارش الف، کامران دانشجو وزیر علوم در رابطه با اخذ مدرک از «دانشگاه بلفورد آمریکا» که مورد سوال الیاس نادران بود، با نامعتبر خواندن این نوع مدارک تحصیلی، گفت: تحصیل در این دانشگاه به شکل مجازی و غیرحضوری بوده و از نظر وزارت علوم مدارک این دانشگاه معتبر نیست، چون متقاضیان به ازای پرداخت پول و ارسال سوابق اجرایی خود می توانند از این دانشگاه مدرک بگیرند. از این رو حتی مدارک این دانشگاه از سوی وزارت علوم بررسی و ارزشیابی نمی​شود.

وی در ادامه بدون آنکه به طور مستقیم به سوال نادران درباره مدرک محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور که مدعی دریافت دکترا است، پاسخ بدهد گفت: وقتی این دانشگاه از سوی وزارت علوم معتبر نیست، وزارت علوم هیچ لیستی از مدارک صادر شده از سوی این دانشگاه ندارد که بداند چه کسانی از مسئولان ایران  از این دانشگاه مدرک گرفته​اند؟ من از کجا باید بدانم که چه کسانی با پرداخت پول از بلفورد مدرک گرفته​اند؟ با چه ابزار قانونی​ای می​توانم مدرک مسئولان را بررسی کنم؟ آنها خودشان باید بیایند و مدارکشان را ارائه دهند تا من به عنوان وزیر علوم آن را بررسی کنم.

سپس الیاس نادران به عنوان سوال کننده شروع به صحبت کرد و گفت: معاون اول رئیس جمهور هر کسی نیست که هر حرفی بزند! از این رو وزیر علوم باید سخنان وی را پیگیری می​کرد تا معلوم شود چه مسئولانی مدارک دانشگاهی غیرمعتبر گرفته​اند. من حتی از وزیر اطلاعات هم سوال پرسیدم چون این مساله حساسی است.