مطابق حکم مدیر عامل باشگاه پرسپولیس، مسئولیت مدیریت راهبری تیم فوتبال پرسپولیس به علی پروین واگذار شد و از سرمربی، مربیان و سرپرست تیم نیز خواسته شده تا همکاری لازم را با مدیر جدید تیم فوتبال پرسپولیس داشته باشند.

  علی پروین به عنوان مدیر تیم فوتبال باشگاه پرسپولیس منصوب شد.

به گزارش ایلنا، علی پروین طی حکمی از سوی سردار رویانیان مدیرعامل باشگاه پرسپولیس، به عنوان مدیر تیم فوتبال باشگاه پرسپولیس منصوب شد.

مطابق حکم مدیر عامل این باشگاه، مسئولیت مدیریت راهبری تیم فوتبال پرسپولیس به علی پروین واگذار شد و از سرمربی، مربیان و سرپرست تیم نیز خواسته شده تا همکاری لازم را با مدیر جدید تیم فوتبال پرسپولیس داشته باشند.

همچنین سردار رویانیان اظهار امیدواری کرده با توجه به هماهنگی خوبی که بین آقایان حمید استیلی و علی پروین وجود دارد، این همکاری باعث رشد و شکوفایی تیم فوتبال پرسپولیس شود.

در حکم رویانیان مشخص نشده است که پروین مدیر فنی پرسپولیس است یا چیزی فراتر از این. واگذاری مسئولیت ” مدیریت راهبردی تیم فوتبال پرسپولیس به علی پروین “، شاید حکم تازه ای باشد که در فوتبال ایران صادر می شود.

مطابق این حکم، علی پروین نه سرپرست، نه سرمربی و نه مدیر فنی تیم پرسپولیس است بلکه شخصی است که بر کار همه نظارت دارد.

با توجه به حمایت قاطعانه علی پروین از حمید استیلی، منصوب شدن پروین به چنین سمتی را شاید بتوان آخرین تلاش رویانیان برای حفظ استیلی در مقام سرمربی تیم پرسپولیس قلمداد کرد.