چهار متهم اصلی پرونده جنایت خمینی‌شهر سحرگاه روز چهارشنبه در ملاء عام بالای چوبه دار رفتند.

به گزارش ایسنا سوم خرداد سال جاری، ۱۳ نفر که قمه، چوب و چاقو در دست داشتند به یک محفل خصوصی در باغی در شهرستان خمینی شهر حمله کردند و پس از زندانی کردن مردان، زنان را به باغ دیگری منتقل و در آنجا به آنها تجاوز کرده بودند.

بر اساس رای صادره که در دیوان عالی کشور نیز تایید شده بود، ۴ متهم اصلی این پرونده در پارک بهشت شهرستان خمینی‌شهرو در ملاء عام  به دار مجازات آویخته ‌شدند.

متهم ردیف اول عباس، مجرد ( ۲۴ ساله) دارای دو فقره سابقه کیفری با اتهام آدم ربایی و رابطه نامشروع در سال ۸۳ و ۸۷، نفر دوم رجب علی معروف به علی سیاه، مجرد ( ۲۳ ساله) دارای پیشینه کیفری با اتهام قدرت نمایی با قمه، شرب خمر و رابطه نامشروع، متهم سوم اصغر، مجرد (۲۰ ساله) دارای پیشینه کیفری با اتهام قدرت نمایی با چاقو، شرب خمر و رابطه نامشروع و متهم ردیف چهارم منصور، مجرد (۲۵ ساله) دارای سابقه کیفری آدم‌ربایی در سال ۸۴، نسبت به اتهام زنای به عنف در این پرونده به اعدام محکوم شده بودند.

به گفته‌ی مقامات قضایی دادگستری استان اصفهان، پرونده درباره سایر متهمان هم‌چنان باز است.