به نوشته مطبوعات اسپانیا در ماه گذشته یکی از مدارس ایالت مادرید یک دختر دانش‌آموز محجبه را در پی خودداری از برداشتن پوشش اسلامی از سالن امتحان اخراج کرده که این اقدام شکایت خانواده دختر دانش‌آموز را در پی داشته است.

این دختر که ملیت اسپانیایی دارد و از تابستان امسال تصمیم به استفاده از حجاب گرفته در مصاحبه با روزنامه ال موندو، از چرخش رفتار برخی از آموزگاران خود پس از استفاده از پوشش اسلامی، انتقاد کرده است.

گفتنی است چند روز قبل نیز یک دختر ۱۲ ساله مسلمان در منطقه بورگس پس از پافشاری مقامات آموزشی مدرسه راهنمایی مبنی بر نپوشاندن گردن و سر در مدارس، به ناچار مدرسه را ترک کرد.