رئیس مرکز حراست وزارت اقتصاد، گفت: صلاحیت محمودرضا خاوری مدیرعامل سابق بانک ملی در سال ۸۷ از مراجع ذیربط اخذ و حکم آن صادر شده بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا حنطه ای اعلام کرد: صلاحیت محمودرضا خاوری مدیرعامل سابق بانک ملی، در ۲۸ اسفندماه سال ۸۷ تأیید شده بود.

رئیس مرکز حراست وزارت امور اقتصادی و دارایی، اظهار داشت: صلاحیت خاوری در تاریخ ۲۸ اسفند ۸۷ از مراجع ذیربط اخذ شد و در ۲۲ فرودین سال ۸۸ نیز حکم انتصاب وی به سمت مدیرعاملی بانک ملی ایران صادر شده بود.

حنطه ای بیان داشت: رونوشت آن حکم نیز برای مراجع مربوطه و تأیید کننده صلاحیت در فروردین ماه ۸۸ ارسال شد.

وی خاطر نشان کرد: ‌اینکه برخی از رسانه‌ها گفته‌اند صلاحیت خاوری تأیید نشده بود کذب محض است و طبق اسناد و مدارک صلاحیت وی تأیید شده بود.