معاون رییس مجلس قانونگذاری فلسطین هشت پیشنهاد به پنجمین کنفرانس بین المللی حمایت از انتفاضه فلسطین ارائه و تاکید کرد که فلسطین ، سرزمین اسلامی وقف شده اعلام شود تا کسی حق مذاکره درباره آن را نداشته باشد.

به گزارش شبکه خبری العالم، ” احمد بحر ” که در نشست عصر روز شنبه کنفرانس بین المللی حمایت از انتفاضفه فلسطین در سالن اجلاس سران در  تهران سخن می گفت، ادامه یهودی سازی قدس از سوی رژیم اشغالگر را محکوم کرد.

وی گفت: رژیم اشغالگر به شهرکسازی و ساخت دیوار حائل نژادپرستانه ادامه می دهد تا مساله فلسطین را از بین ببرد؛ همچنین برخی تلاش می کنند تا به مذاکرات بیهوده با رژیم صهونیستی بازگردند و انتفاضه و مقاومت فلسطین را تضعیف کنند.

معاون رییس مجلس قانونگذاری فلسطین  خاطرنشان کرد: فداکاریهای مردم فلسطین بسیار ارزشمند است و هدر نخواهد رفت تا اینکه قدس و همه خاک فلسطین آزاد شود.

احمد بحر با محکوم کردن محاصره نوار غزه، تاکید کرد : این محاصره ، مردم فلسطین در نوار غزه را از مقاومت در برابر اشغالگری بازنخواهد داشت و مردم فلسطین از خاک و حقوق خود صرف نظر نخواهد کرد.

پیشنهادهای معاون رییس مجلس قانونگذاری فلسطین به کنفرانس پنجم حمایت از انتفاضه ملت فلسطین بدین شرح است:

یک : خاک فلسطین به عنوان یک سرزمین وقفی اسلامی در نظر گرفته شود تا هیچ کسی حق صرف نظر کردن از آن و یا مذاکره بر سر آن را نداشته باشد و هرکسی که دست به چنین اقدامی بزند، خائن است.

دو : مقاومت، حق مشروعی است که ادیان آسمانی و پیمانهای بین المللی آن را تایید کرده اند؛ از این رو باید از مقاومت فلسطین از لحاظ مادی و معنوی و رسانه ای تا آزادی همه خاک فلسطین حمایت کرد.

سه : تاکید بر عربی و اسلامی بودن قدس و اینکه پایتخت همیشگی کشور فلسطین است؛ از طریق حمایت از ساکنان قدس از سوی حاکمان عرب و مسلمان و عمل به وظایف خود در قبال این شهر در برابر یهودی سازی آن.

چهار : درخواست از محمود عباس رییس تشکیلات خودگردان تا خیلی صریح ، واقعیت ها در روند مذاکرات که به بن بست رسیده است را  به اطلاع مردم برساند و با مردم فلسطین برای تدوین یک راهبرد یکپارچه برای آزادی سرزمین فلسطین و بازگرداندن پناهندگان فلسطین به خاک خود همکاری کند.

پنج : تسریع در آبادانی آنچه که تجاوزگری اسراییل در غزه به بار آورده است و با شرطهای ظالمانه آمریکا برای آبادانی نوار غزه که در واقع دخالت برای باجگیری است، مخالفت شود.

شش : تشکیل کمیته ای قانونی برای پیگرد جنایتکاران جنگی رژیم صهیونیستی و محاکمه بین المللی این جنایتکاران.

هفت : تشکیل کمیته ای ویژه برای پیگیری نتایج و توصیه های کنفرانس و ارائه گزارشی دوره ای از دستاوردهای آن به رییس کنفرانس.

هشت : تاسیس صندوق جهانی قدس برای حمایت از مقاومت شهر قدس با تدوین راهکارهایی شفاف برای اداره آن صندوق.

احمد بحر در پایان سخنرانی خود تاکید کرد که مردم فلسطین از یک وجب از خاک خود صرفنظر نخواهند کرد و مقاومت ضامن بازگرداندن فلسطین به صاحبان آن است.