ائتلاف انتخاباتی به رهبری اخوان المسلمین شامگاه چهارشنبه تهدید کرد در صورتی که قانون انتخاباتی اصلاح نشود، انتخابات پارلمانی ماه نوامبر را تحریم می کند. بیانیه ای که در پایان نشست احزاب عضو ائتلاف دمکراتیک منتشر شد، خاطر نشان کرده است در صورتی که ماده پنج قانون انتخاباتی که احزاب را از معرفی نامزد برای یک سوم کرسی های پارلمانی منع می کند، اصلاح نشود، ما در انتخابات شرکت نخواهیم کرد.

حدود سی تشکیلات از جمله حزب آزادی و عدالت وابسته به اخوان المسلمین از اعضای این ائتلاف هستند. قانون انتخاباتی که روز سه شنبه به دستور ارتش به طور رسمی اعلام شد،  انتخاب دو سوم نمایندگان دو مجلس (شعب و شورا) را بر اساس الگوی فهرست حزبی و یک سوم باقیمانده را نیز برای نامزدهای مستقل  پیش بینی کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه از قاهره، ماده پنج قانون قید کرده است فقط نامزدهای مستقل می توانند برای یک سوم کرسی های در نظر گرفته شده برای افراد مستقل نام نویسی کنند و در صورت انتخاب شدن نیز نمایندگان مستقل نمی توانند به جناح های پارلمانی حزب خاصی ملحق شوند در غیر این صورت کرسی خود را از دست خواهند داد.