ابراهیم علی العرادی” که خود نیز از جمله پزشکان مهاجرت کرده است؛ روز یکشنبه در گفت و گو با شبکه خبری العالم تصریح کرد: سرکوبگری های رژیم آل خلیفه ضد پزشکان و پرسنل درمانی و بهداشتی ، بسیاری از پزشکان را به هجرت از کشور و سفر به خارج وادار کرده است.

وی گفت: این افراد که به تازگی بحرین را ترک کرده اند به عنوان شاهدان عینی مسایلی را به اطلاع ما رساندند که نشان از بحرانی تر شدن وضع در این کشور دارد.

اخراج پزشکان آزاد شده بحرینی از کار

این پزشک بحرینی تاکید کرد که وضع پرسنل درمانی و بهداشتی در بحرین همچنان اسف بار است و اکثر پزشکان آزاد شده از زندان از کارشان اخراج و بیکار شده اند.

العرادی اظهار داشت: بحران پزشکان همچنان ادامه دارد و همه پزشکان آزاد شده از زندان بیکار شده اند و شماری از پزشکان آزاد شده به سبب اعمال شکنجه در زندان دچار بیماری های روانی شده اند.

وی افزود: اکثر پزشکان آزاد شده از زندان به مدت شش ماه از رفتن بر سر کار منع شده اند و این مدت برای برخی از آنان بیشتر در نظر گرفته شده است.

العرادی گفت: در بسیاری از بیمارستان های بحرین طائفی گری حاکم شده است و از ترس ظلم و سرکوبگری رژیم حاکم ، هیچ کس جرات نمی کند اعتراض یا از پزشکان و پرسنل درمانی و بهداشتی دفاع کند.

وخامت وضعیت بهداشت در بحرین

این پزشک بحرینی خاطر نشان کرد: وضع کلی مردم بحرین از نظر بهداشتی غیر قابل قبول است و نیازمند کمک مسوولان برای بهبود این وضعیت است اما هیچ کس اقدامی نمی کند و بسیاری از افراد که نیازمند درمان هستند به سبب منتسب بودن به طایفه ای خاص درمان نمی شوند.

العرادی خاطرنشان کرد: بسیاری از بیماران و زخمی ها به دلیل برخوردهای طایفه ای در بخش بهداشت از خدمات پزشکی محروم شده و چشمان خود را از دست داده اند و شماری نیز از سوختگی های درجه سه رنج می برند بدون اینکه درمان شوند.

این پزشک بحرینی گفت: سازمان های خیریه و انسان دوست بین المللی برای درمان بیماران و زخمی های بحرینی اعلام آمادگی کرده اند اما رژیم بحرین اجازه نمی دهد این افراد در خارج از بحرین درمان شوند و به همین سبب به آن ها مجوز خروج از کشور نمی دهد.
وی تصریح کرد: این افراد به هیچ وجه قادر به خروج از کشور نیستند زیرا حتی در داخل کشور نیز نمی توانند به بیمارستان بروند و زخم یا بیماری خود را درمان کنند تا چه رسد به این که از کشور خارج شوند ؛ در واقع رژیم آل خلیفه بیمارستان ها را به پایگاه های نظامی تبدیل کرده است.

منبع : العالم