مدیر عامل باشگاه پاس همدان استعفا داد.

مدیر روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان همدان دو شغله بودن عباس صوفی را علت این تصمیم اعلام کرد.

آقای چاروسایی افزود: درپی این استعفا هیات مدیره باشگاه تصمیم گرفت تا زمان معرفی مدیر عامل جدید مدیریت این تیم مردمی را به اداره کل ورزش و جوانان همدان واگذار کند.

او گفت: تا زمان انتخاب مدیرعامل جدید هم سید عبدی افتخاری مدیرکل ورزش و جوانان همدان به عنوان سرپرست پاس خواهد بود.