نیکلا سارکوزی رئیس جمهور فرانسه در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد بر حمایت کامل فرانسه از موجودیت رژیم اشغالگر قدس تاکید کرد. به گزارش شبکه تلویزیونی فرانس بیست و چهار، سارکوزی گفت: من با قدرت می گویم که اگر هر کس در سراسر جهان موجودیت اسرائیل را تهدید کند، فرانسه بلافاصله و کاملا در کنار اسرائیل خواهد بود.

تهدیدها علیه یکی از اعضای سازمان ملل متحد قابل قبول نیست و نخواهد بود.