رییس کانون بازنشستگان و مستمری بگیران صندوق تامین اجتماعی با اعلام پوشش کلیه بازنشستگان در بیمه تکمیلی یکسان از ابتدای مهرماه، گفت: حق بیمه ماهانه هر بازنشسته معادل ۶ هزار و ۷۰۰ تومان است.

علی‌اکبر خبازها با بیان اینکه کلیه کانون‌های بازنشستگی کشور طرف قرارداد یک شرکت بیمه واحد برای ارائه خدمات بیمه مکمل به بازنشستگان تامین اجتماعی هستند،عنوان کرد: شرکت بیمه دی برای این منظور انتخاب شده است.

وی با بیان اینکه نیازی به مراجعه حضوری بازنشستگانی برای ثبت نام دریافت خدمات بیمه مکمل وجود ندارد خاطرنشان کرد: اسامی کلیه بازنشستگان برای دریافت خدمات بیمه مکمل ثبت نام شده است.

خبازها درباره نحوه ثبت نام سایر اعضای خانواده بازنشستگان تامین اجتماعی برای برخورداری از خدمات بیمه تکمیلی توضیح داد: بازنشستگان می‌توانند با مراجعه به کانون‌های بازنشستگی افراد تحت تکفل خود را برای دریافت خدمات بیمه مکمل ثبت‌نام کنند.

به گفته رییس کانون بازنشستگان و مستمری بگیران، صندوق تامین اجتماعی کانون‌های بازنشستگی اوایل مهرماه نحوه دریافت کارت بیمه تکمیلی را از طریق مطبوعات و دفاتر خود اعلام می‌کنند.

وی یادآور شد: در تهران ۲۰ نقطه برای تحویل کارت بیمه به بازنشستگان پیش‌بینی شده است که جزئیات آن در آینده‌ای نزدیک اعلام می‌شود/ایسنا