به گزارش شبکه اطلاع رسانی وزارت نفت ، آقای محمد رویانیان گفت : ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور هیچ برنامه ای برای تغییر قیمت و سهمیه بنزین خودروها ندارد و سهمیه بنزین خودروها در ماه های آینده نیز همچون گذشته در کارت های سوخت خودروها شارژ خواهد شد.

وی درباره اجرایی شدن طرح انتقال سهمیه کارت سوخت خودروها به خودروهای دیگر گفت: این طرح هنوز اجرایی نشده است، اما در حال ایجاد زمینه های اجرای این طرح در آینده هستیم که از طریق آن بتوان سهمیه کارت سوخت خودروها را به یکدیگر انتقال داد.

رویانیان با رد منتفی شدن طرح سهمیه بندی گاز طبیعی فشرده شده (سی ان جی) گفت: در صورت ایجاد زمینه های اجرایی شدن این طرح از طریق کارت هوشمند انرژی در سامانه هوشمند سوخت، ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور آمادگی اجرای این طرح را دارد.

وی همچنین درباره اجرای طرح کارت هوشمند انرژی گفت : هزینه سوخت های مختلف در کشور با روش های مختلفی پرداخت می شود و تجمیع این روش ها در یک سامانه ، کار پیچیده ای است.

رییس ستاد مدیریت و حمل و نقل سوخت کشور تاکید کرد: هم اکنون بسترهای لازم برای اجرای این طرح ایجاد نشده است که امیدواریم با نهایی شدن بررسی شیوه های تجمیع روش های موجود پرداخت و ایجاد بسترهای لازم، این طرح نیز در بلندمدت اجرایی شود.

بنابراین گزارش ۶۰ لیتر سهمیه بنزین مهرماه روز پنج شنبه (۳۱ شهریور) مطابق ماه‌های گذشته به بیش از ۱۸ میلیون کارت هوشمند سوخت واریز می‌شود.