افق – برنا به نقل از سایت شبکه العربیه، محمد الناصری، وزیر دادگستری مراکش در برابر پارلمان این کشور تصریح کرد:‌ برخی از خانواده‌های فقیر این مبلغ را در ازای ازدواج دختران کم سن وسالشان دریافت می‌کنند تا دخترانشان به سن قانونی برای ازدواج برسند و ازدواجشان ثبت شود. وقتی دخترانشان به سن قانونی برسند بعد از ثبت ازدواج دخترانشان این مبلغ را به همسر دخترانشان بازمی‌گردانند.

وزیر دادگستری مراکش عنوان داشت: پدرانی هستند که به خاطر مبلغ ۶۰ تا ۱۰۰ هزار درهم مراکش (هشت تا ۱۳ هزار دلار ) دخترانشان را به ازدواج موقت درمی‌آورند.

الناصری تصریح کرد: من زمانی که می‌بینم دختری به سن ۱۲ یا ۱۳ ساله ازدواج می‌کند از خودم این سوال را می‌کنم از من می‌خواهید چه کنم؟ این نوع ازدواج از نظر قانونی جرم نیست اما این وضع باید تغییر کند.

وی خاطر نشان کرد:‌ واقعیت جامعه مراکش به ویژه در برخی مناطق این است که تصور می‌کنند اگر دختری که به سن ۱۳ یا ۱۴ سال رسیده و ازدواج نکرده باشد، دختر ترشیده است و از این رو برخی خانواده‌ها در اولین فرصت دخترانشان را شوهر می‌دهند.

همچنین مرکز الامل وابسته به سازمان حقوق بشر مراکش نیز اعلام کرد: ‌تعداد زنانی که قربانی خشونت در سال گذشته شده‌اند، ۲۰۰ مورد بوده است در حالی که ۷۰ درصد قربانی مشکلات اقتصادی، ۱۰ درصد قربانی خشونت جنسی و ۲۰ درصد قربانی خشونت‌های روحی و روانی شده‌اند.