یک شبکه هماهنگی رسانه ای گروهک های ضدانقلاب، تمایل خاتمی برای دور زدن موسوی و کروبی و حضور در انتخابات را وقاحت خواند.
بالاترین با بیان اینکه «درباره خاتمی دیگر هیچ ابهامی باقی نمانده» نوشت: شرم بر تو آقای خاتمی که در جواب درخواست موسوی برای عدم حضور در انتخابات می گویی بنده فقط به وظیفه خود عمل خواهم کرد.
این شبکه وابسته به اپوزیسیون می نویسد: عجب روزگار غریبی است، در این ۲ سال چه چیزها که ندیدیم و نشنیدیم. از این خوشحالم که جنبش سبز توانست چهره واقعی همه را نشان دهد. آقای خاتمی هنوز هم باورش برایم سخت است که این حرف را زده باشید، اما اگر چنین باشد آیا اسم این کار را می شود به جز وقاحت گذاشت؟» «خبرآنلاین؛ دختر میرحسین موسوی اخیرا با خاتمی دیدار کرده است. وی به نقل از پدرش به خاتمی گفته شما باید انتخابات مجلس را تحریم کنید و خاتمی هم که سخت طرفدار حضور در انتخابات است در پاسخ گفته بنده فقط به وظیفه خود عمل خواهم کرد.»
بالاترین افزود: چه کارهایی که شیرینی پست و مقام با آدم نمی کند! آقای خاتمی گیرم از روی میرحسین که الان ۷ ماه است در حصر است خجالت نکشیدید، آیا خون ریخته شده ندا رو هم فراموش کردید؟ از روی سینا آرامی خجالت نکشیدی. برای تو آمده بود، فکر می کرد که تو هم سبز هستی، خبر نداشت که تو هر روز رنگ عوض می کنی. ما هم نمی دانستیم، اما حال فهمیدیم. آقای خاتمی، شما و دوستان گرامیتان آزادید که در هر انتخابات شرکت کنید، حیف که بعضی سودجو تو را سبز می دانند و باعث بدنامی ما می شوند. درود بر موسوی و کروبی باغیرت، یک تار گندیده آنها به صد تا مثل امثال شما می ارزد.
در همین حال مجتبی واحدی سردبیر فراری آفتاب یزد که خود را مشاور کروبی معرفی می کند، ضمن تخطئه اصلاح طلبان نوشت: حاکمیت با چه زبانی به شما بگوید که تصمیم خود را درباره شما گرفته است. برای بسیاری از تحلیلگران سیاسی روشن نیست که اصرار برخی از اصلاح طلبان برای سخن گفتن درباره انتخابات به خاطر چیست؟