پایگاه نظامیان امریکایی در استان بصره عراق هدف حمله موشکی قرار گرفت.
به گزارش واحد مرکزی خبر از بصره، یک منبع امنیتی که خواست نامش فاش نشود، گفت: دو فروند موشک امروز به محوطه پایگاه نظامیان امریکایی اصابت کرد.

وی به جزئیات بیشتری درخصوص تلفات و خسارات وارد شده اشاره ای نکرد.

نیروهای امریکایی نیز تاکنون درباره این حمله اطلاعاتی منتشر نکرده اند.