وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به مسائل پیش آمده در ارتباط با بحث بورس دانشجویان و مسائل حاشیه‌ای مرتبط با آن، از وزارت علوم و وزارت بهداشت خواست که با جریان سوئی که در این ارتباط به وجود آمده برخورد کند به نحوی که اعتماد به دانشگاه و دانشگاهیان برگردد.
معاون اول رییس جمهور تصریح کرد: باید خاطره دانشجویان ستاره‌دار از ذهن فرهیختگان کشور پاک شود.

اسحاق جهانگیری در مراسم تجلیل از دانشجویان نمونه کشور در سال ۹۲، با بیان این‌که بحث دانشجویان ستاره‌دار خاطره تلخی را ایجاد کرد و این تصور را به وجود آورد که در این کشور می‌شود عده‌ای را از تحصیل محروم داشت، گفت: باید خاطره این موضوع از ذهن فرهیختگان کشور پاک شود.

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به مسائل پیش آمده در ارتباط با بحث بورس دانشجویان و مسائل حاشیه‌ای مرتبط با آن، از وزارت علوم و وزارت بهداشت خواست که با جریان سوئی که در این ارتباط به وجود آمده برخورد کند به نحوی که اعتماد به دانشگاه و دانشگاهیان برگردد.

وی همچنین در بخش دیگری از صحبت‌های خود با بیان این‌که عده‌ای درصدد هستند دولت را به حاشیه بکشانند و از هر موضوعی در این ارتباط استفاده می‌کنند، گفت: یک روز بحث موضوع هسته‌ای را بهانه کردند ولی دیدند که مقام معظم رهبری از بحث هسته‌ای و دولت حمایت کردند،‌ اکنون مسائل فرهنگی را مطرح می‌کنند، مسائل جزیی را عمده می‌کنند و اینگونه بیان می‌کنند که این دولت می‌خواهد فرهنگ دینی مردم را تضعیف کند.

ایسنا/جهانگیری تاکید کرد: ما تلاش کردیم که وارد حاشیه ها نشویم، از این تشرها و هشدارها ترسی نداریم، کارنامه ما روشن است و آقایانی که گاهی اوقات تشر می‌زنند، در برخی از جلسات مظلوم‌نمایی می‌کنند و حتی گریه می‌کنند، بدانند که اگر دغدغه‌شان این است که خدای نکرده ممکن است این دولت از مواضع رهبری یک اپسیلون فاصله بگیرد، بدانند که اینگونه نیست و این دولت و شخص رییس جمهور یک قدم از خطوط قرمزی که رهبری در تمام بخش‌ها وضع کرده، عدول نخواهد کرد.

وی تاکید کرد: این دولت نمی‌خواهد یک ذره از رهبری هزینه کند.