یک ایرانی تبار در آمریکا، یک خودروی اسپرت استثنایی را به بازار عرضه کرده است.

جام نیوز