حجت الاسلام والمسلمین محسن غرویان، در گفتگو با فرارو ضمن بیان این مطلب درباره مجادله اخیر حول محور هدایت مردم به بهشت گفت: دین و ایمان قلبی از مقوله هایی است که مربوط به قلب، روح، عقل، فکر و اندیشه انسان است و جنس مسائلی قلبی به گونه ای است که با جنس بدن و تن انسان تفاوت دارد.
وی با بیان اینکه شلاق و تنبیه فیزیکی مربوط به بدن انسان می شود گفت: قرآن کریم می فرماید «لا إِکراهَ فِی الدّین »، خدای متعال با این آیه شریفه می خواهند به بندگانش بفهماند که جنس دین داری، ایمان، فکر و معرفت به گونه ای است که با تنبیه فیزیکی سازگاری ندارد و این ها دو جنس متفاوت هستند.
این استاد حوزه و دانشگاه افزود: آیه شریفه «لا إِکراهَ فِی الدّین » تاکید بر این دارد که با زور و شلاق و اسلحه نمی توان کسی را دین دار کرد. بر این اساس اظهارات آقای دکتر روحانی مبنی بر اینکه نمی توان کسی را با زور راهی بهشت کرد منبعث از این آیه شریفه است.
حجت الاسلام والمسلمین غرویان با بیان اینکه حکومت وظیفه ندارد که به زور مردم را به سمت بهشت هدایت کند اما برای اینکه مردم راهی جهنم نشود وظایفی هم دارد گفت: حکومت وظیفه دارد که برای مردم بهشت را تبلیغ کند و با این تبلیغ راه بهشت را برای مردم هموار کند.
وی افزود: در عین حال باید مسیر ورود به جهنم را به روی مردم ببندد اما در نهایت باید این اختیار را به خود مردم بدهد تا با فکر و نظر خود به تصمیم نهایی برای انتخاب راه بهشت و یا جهنم برسند.
این استاد حوزه و دانشگاه با بیان اینکه انتخاب راه بهشت و جهنم امری فردی و شخصی است گفت: یعنی دولت و حکومت نمی تواند برای مردم تصمیم گیری کند که کدام راه را انتخاب کند، بهشت یا جهنم را چون این تصمیم مبتنی بر اراده شخصی افراد است و اراده هر شخصی در درون و در ذات اشخاص است.
وی افزود: بنابراین حکومت نمی تواند برای من و شما اراده کند و یا برای من و شما ایمان بیاورد و یا دین من و شما را حکومت برعهده بگیرد چرا که این امور از امور باطنی و درونی است.
حجت الاسلام والمسلمین غرویان ادامه داد: مطلب صحیح تر آنکه حکومت تنها باید تلاش کند راه های جهنم و دوزخ را تا جایی که می تواند و با قدرتی که دارد ببندد و راه های بهشت را در برابر مردم قرار دهد اما در نهایت انتخاب و معرفت و آگاهی به دست خود مردم است، البته حکومت باید با بهشتیان و اهل بهشت همراهی بیشتری کند.
وی با تاکید بر اینکه هموار کردن راه بهشت برای مردم توسط حکومت نیازمند الزامات و اولویت هایی است گفت: حکومت برای آنکه بتواند راه بهشت را برای مردم هموار کند باید اولویت هایی را در نظر داشته باشد که از جمله آنها برقراری عدالت است.
این استاد حوزه و دانشگاه افزود: یک حکومت مبتنی بر عدالت است که می تواند مردم را به بهشت هدایت کند. حکومتی که ناعدالتی و نابرابری در درون خود داشته باشد نمی تواند مردم را دعوت کند تا به بهشت برود چرا که مردم سخنان مبلغانی را می پذیرند که حرف و عملشان یکسان باشد.
حجت الاسلام والمسلمین غرویان ادامه داد: یا بدون آزادی، بدون آنکه قدرت و اختیار انتخاب وجود داشته باشد حکومت نمی تواند راه بهشت را برای مردم هموار کند.
وی تصریح کرد: در شرایط کنونی حکومتی می تواند راه بهشت را برای مردمش هموار کند که همه جهات یک زندگی اسلامی یک جامعه پیشرفته و توسعه یافت و یک زندگی مرفه و آسان را برای مردمش فراهم کرده باشد تا فرد در کنار زندگی سالم و نسبتا مرفه بتواند به امور دینی بپردازد و غم نان دین داریش را از او نگیرد.
این استاد حوزه و دانشگاه افزود: کشوری که در درونش بی عدالتی و پارتی بازی وجود دارد، تهمت و دروغ در آن سکه رایج است، آبروی مومنان و دینداران را مثل آب خوردن می ریزند حکومتش نه می تواند و نه حق دارد که مردم را به بهشت هدایت کند چه برسد به اینکه بخواهد با شلاق مردمانش را راهی بهشت کند.
حجت الاسلام والمسلمین غرویان با تاکید براینکه باید همه ابعاد اسلام را با هم و در کنار هم دید و یک سو نگری و تک بعدی بودن به اسلام ضربه می زند گفت: اسلام مجموعه وسیعی از ابعاد اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی دارد. ابعادی همچون خانواده و اخلاق دارد.
وی با بیان اینکه مهمترین مسئله در رفتن به بهشت اخلاق است گفت: نمی شود با تهمت زدن، با حرف زشت زدن با بد اخلاقی کردن با توهین به شخصیت مردم، با خود رایی و… بخواهیم از مردم که با ضرب شلاق ما به بهشت هم بروند.
این استاد حوزه و دانشگاه در خاتمه گفت: راه بهشت همان راه اخلاق است ما اگر همه زمینه های اخلاقی را با در نظر گرفتن همه ابعاد اسلام، در جامعه فراهم کردیم هیچ کسی نمی خواهد به جهنم برود و نیازی به تبلیغ حکومت برای رفتن به بهشت ندارد.