کریم باقری بدون شک یکی از بزرگترین ستارگان تاریخ فوتبال ایران و آسیاست. خوشا روزهایی که حرف‌ها سند بودند، حتی بدون دوربین و ضبط صوت!