به گزارش ایسنا، کمتر از دو هفته به آغاز رقابت های جام جهانی ۲۰۱۴ برزیل باقی مانده که پلیس برزیل جهانگردان را از خوردن حیوانات در این کشور بر حذر داشته و اعلام کرد جریمه های سنگینی را برای کسانی که چنین قانونی را نقض می کنند در نظر خواهد گرفت.

در بیانیه طولانی پلیس برزیل آمده است: ” به خاطر جلوگیری از هر گونه اتفاق ناخوشایند و جریمه نشدن جهانگردان خوردن و شکار حیوانات در مدت زمان جام جهانی ممنوع است.” در بیانیه پلیس برزیل اسامی حیواناتی چون میمون، گنجشک، طوطی، پروانه، عنکبوت و عقرب آمده است.

در این بیانیه همچنین آمده است: خریدن جواهرآلاتی هم که به اعضای حیوانات همچون گوشت، دندان و مو مزین شده است ممنوع است. کسی که حیوانی را می خرد و یا شکار می کند باید ۱۷۰۰ یورو جریمه پرداخت کند و به احتمال زیاد هم برای او زندان هم درنظر گرفته خواهد شد. نباید تماشاگران حتی با افرادی هم که حیوانات غیرمجاز را خرید و فروش می کنند عکس بگیرند و یا آنها را همراهی کنند.

پیش بینی می شود که حدود ۶۰۰ هزار جهانگرد وارد برزیل شوند و از ۱۲ شهر میزبان رقابت های جام جهانی دیدن کنند. همچنین پیش بینی شده است که حدود ۳میلیون برزیلی هم از این ۱۲ شهر دیدن کنند.