به گزارش خبرنگار مهر، صادق نجفی قبل از ظهر پنج شنبه در جمع مدیران شهرداری تبریز ضمن ابراز تاسف از واقعه خیابان شریعتی و فوت یک شهروند در این ماجرا افزود: حقیقتا این اتفاق بسیار تلخ غیر قابل جبران بوده و همه مجموعه شهرداری را متاثر کرده است.

وی افزود: تخلفات ساختمانی از این پس با هماهنگی جدی قضایی و پلمپ محل و نظارت دادستانی پیگیری خواهد شد و تمامی مناطق موظفند در کمترین زمان موجود به جمع آوری موانع فیزیکی اقدام کنند.

نجفی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضرورت مطالعه و دقت در انجام پروژه های شهری گفت: در صورتی که در تمامی پروژه های عمرانی شهر بر مدار مطالعه و تحقیق پیش برویم به طور خود به خود شاهد اعتماد شهروندان خواهیم بود.

وی ادامه داد: ازین پس سعی خواهیم کرد مطالعاتی که بر روی پروژه های عمرانی انجام می گیرد را به صورت آگهی به شرکت های توانمند و صلاحیت دار واگذار کنیم تا اینکه بتوانیم با روش علمی تر و همچنین کارشناسانه تر به ساخت و سازها بپردازیم.

شهردار تبریز با اشاره به ضرورت هم افزایی ها در مدیریت شهری گفت: در جهت امورات شهری و کمک به تحقق مدیریت هماهنگ شهری، مدیران مجموعه شهرداری بایستی بیش از این  و با هماهنگی داخل مجموعه، تدابیر مناسبی را اتخاذ کنند.

وی افزود: استفاده از توانمندی های بخش خصوصی و سرمایه گذاران از اهمیت زیادی برخوردار بوده و مسئولان نباید این افراد را در پیچ و خم کارهای اداری معطل کنند.