علی لاریجانی دقایقی پیش در دومین روز کنگره بین‌المللی چشمه آفتاب که به منظور معرفی شخصیت پدر امام(ره) در خمین درحال برگزاری است، با اشاره به حوادث تاریخی در ایران اظهار کرد: موقعیت و اقتصای زمانی ما سبب شده تا نتوانیم حوادث تاریخی دوران گذشته را دیده و درک کنیم.

وی افزود: شاید در ۴۰۰ سال گذشته و در دوران صفویه، دورانی پرانرژی برای ایران بود که پس از نابسامانی‌ها  صفویه توانست ایران و مسائل کشور را حل و فصل و برطرف کند چراکه افراد عاقلی بودند و توانستند در آبادانی کشور گام هایی بردارند؛ ایران در این دوره در مقابل امپراطوری عثمانی نفش مهمری ایفا کرد چراکه ایران، خود به یک امپراطوری قدرتمند تبدیل شده بود.

حکومت صفویان کمی جنس دیکتاتوری داشت

لاریجانی تصریح کرد: حکومت صفویان کمی جنس دیکتاتوری داشت اما افرادی عاقل بودند و آنها برای مردم کار می‌کردند.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اقدامات صفویان در ایران گفت: احداث کاروانسراها نمونه‌ای از فعالیت این افراد است که در کنار این کاروانسراها، بسیاری از بناها و مساجد با قدمتی که امروز در کشور شاهد آن هستیم مربوط به این دوره است که همانند نگینی برتاریخ ایران هستند،‌ سلاتین صفویه به طور عمده افرادی آگاه به امور بودند که امر حکومت‌داری را فهمیده و نگاهی به بلند مدت کارها داشتند.

وی تصریح کرد: شاه عباس صفوی از جمله پادشاهان صفوی بود که برای بلند مدت تفکر، تدبیر و کار می کرد، این از خصوصیات حکومت در دوره صفویه بود اما ضعف اصلی آن‌ها تنها کمی دیکتاتور بودن آنها بود،‌ همچنین حب به اهل بیت عصمت و طهارت(ع) از ویژگی‌های مهم صفویان به شمار می‌رود.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به رفتار تمارض‌گونه رضاخان گفت: ‌در طول تاریخ رضاشاه هم گاهی از اوقات ادای حب به اهل بیت(ع) را در می آورد که البته تمارض وی به این امر بود در حالی‌که رفتار و حب صفویه به اهل بیت(ع) زمینه ساز یکپارچگی درون کشور شده بود؛ سومین نکته درمورد دوران صفویه استفاده از افراد زیرک، دانا و عاقل در دربار همچون میرداماد و شیخ بهایی بود که به خوبی از آنها بهره گرفته بودند.

وی افزود: این مسئله، خود تدبیر نیاز دارد زیرا یک حاکم آنقدر فکر و دانش لازم دارد تا از مشاوران خوب استفاده کند و این اقدامات صحیح سلاطین صفوی سبب تقویت ایران شد، با این خصوصیات، کشور ایران آباد شد و به کشوری مقتدر مبدل شد که متاسفانه حوادث بسیاری در ایران رخ داد که همه چیز را به هم ریخت و دوره به دوران ضعیف قاجاریه رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به استبداد به عنوان ویژگی و شاخصه دوران قاجاریه گفت: دوران قاجاریه دوره سخت استبداد بود که این شاخصه اصلی آن دوران است و علاوه براین ایران با مشکل بی تدبیری شاهان قاجار مواجه شده بود.

لاریجانی افزود: برخی از این پادشاهان قاجاریه همچون ناصرالدین شاه، به نخبگانی همچون امیرکبیر اعتماد کردند هرچند این دوران نیز طولی نکشید و دیری نپایید و پایان یافت اما سبب حرکتی در ایران شد و با اعتماد به امیرکبیر دانشگاه مدرن وارد کشور شد.

وی تصریح کرد: اگر حکمرانان خودشان عاقل نباشند، بی گمان مشاوران دانا، زبده و عاقل را از دست می دهند.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به عدم ثبات و بی قدرتی شاهان قاجار گفت: به سبب عدم قدرت آنها هرج و مرجی کشور را گرفت و از سویی از نظر آبادانی نیز برخلاف کشورهای اروپایی که حرکتی رو به رشد داشتند ایران حرکتی عب گرد را شروع کرده بود.

وی افزود: علاوه براینها، روحیات ضدمذهبی از خصائص دیگر این شاهان بود و به علما توجهی نداشتند.

لاریجانی تصریح کرد: اینها افرادی دیکتاتور و بی لیاقت بودند که براثر حکومت داریشان شاهد عقب افتادگی، آشفتگی داخلی در کشور بودیم و این درحالی بود که در کشورهای غربی شاهد جهش و رشد زیادی بودیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به حرکت علما در این دوران گفت: نخستین درخواست علما تاسیس عدالت خانه بود که بعدها تئوری عدالت خانه به مشروطه مبدل شد و تنها ثمره دوران قاجاریه همین مشروطه بود.

وی تصریح کرد: در دوران رضاشاه، وی با مردم فریبی در دسته جات عزاداری با پایی برهنه و گلی برسر حضور یافته و به عزاداری می پرداخت در حالیکه کار او و همه کارهایش فریب بود و شهید مدرس شخصیت ممتاز و برگزیده ای بود که رضاشاه و این عملکرد مزورانه او را شناخته بود.

لاریجانی افزود: شهید مدرس جسارت بیان و گفتن حقایق را داشت و در همان دوره تاریکی بود که با آمدن رضاشاه و مردم فریبی اش که قاجار را منحل کرده و با ادعای ایجاد جمهوریت در ایران، مجلسی وابسته به وجود اورد که از همان مجلس پنجم تا مجلس دوازدهم در دوران وی ادامه داشت.

وی تصریح کرد: رضاشاه اموال مردم را گرفت و آبادی های مردم را از بین برد و دیکتاتوری سیاهی بدتر از دوران قاجاریه به وجود آورد.

رئیس مجلس شورای اسلامی دین ستیزی را از ویژگی دوران رضاخان برشمرد و گفت: رضاشاه دارای تفکری ضددینی بود که همه کارهایش شکلی و ظاهری بود و به حقوق مردم هیچ وفایی نداشت.

وی افزود: یکی از عوامل عقب افتادگی ما در دوران پهلوی وابستگی به بیگانگان بود بطوری که در ۵۰سال مصیبت مردم در حکومت داری خاندان پهلوی که با حمایت های انگلیس به سلطنت رسیده بود اسلام و دینی وجود نداشت و همه چیز وابستگی به بیگانگان بود.

لاریجانی تصریح کرد: شاهان پهلوی شاهانی بی وفا و بی اعتنا به مردم و متعدی به علما بود که هم ضد دین و هم ظالم به مردم بودند و در عین حال فرنگی مآبی را ترویج کرده و امر به تجدد می کردند.

مردمسالاری دینی دستاورد بزرگ انقلاب اسلامی و رهبری امام راحل(ره) است

وی افزود: دوران ۵۰ساله پهلوی دوره ای سیاه تر از دوران قاجار بود و برای ایران، اینجاست که باید قدر عنصری بی بدیل در تاریخ ایران یعنی امام راحل(ره) با فکری بلند که پایه هایش بر مردمسالاری استوار است و راس آن ولایت فقیه قرار گرفته را دانست چراکه ولایت فقیه ضداستبداد و دیکتاتوری بوده و هدایتگر جامعه اسلامی است آنگونه که در دوران بنی صدر که اصل هدف وی حمله به شهید بهشتی و علمای طراز اول انقلاب اسلامی و بعد از آن نیز شخص امام خمینی(ره) بود، به سبب وجود ولایت فقیه مقابل او گرفته شد.

لاریجانی تصریح کرد: در نظام مردمسالاری دینی در کشور، مردم رئیس جمهور، نمایندگان، اعضای شورای شهر را برمی گزینند که درصورتیکه فرد منتخب ایرادی در کار داشت مردم در انتخاب بعدی خود تغییر می دهند.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به شعار نه شرقی، نه غربی از سوی امام(ره) گفت: امام خمینی(ره) فکری بلند و مدبرانه داشتند که محور آن شعار نه شرقی، نه غربی بود و در نتیجه دشمن  جنگ و ایجاد تفکر تجزیه طلبی در کشور را راه انداخت ولی باز امام راحل(ره) براصول ایستادگی کرد و پای شعار نه شرقی، نه غربی ایستاد.

لاریجانی افزود: امام(ره) فکری توحیدی را دنبال می کرد که در دوران شاهنشاهی پیش از آن غریب مانده بود و امام خمینی(ره) این اندیشه و نگاه را در کشور و جامعه احیاء کرد.

وی تصریح کرد: در طول دوران جنگ هردوگروه غرب و شرق در مقابل ایران ایستادند اما ایستادگی مردم و حرکتی که امام(ره) به وجود آورد سبب پیروزی ملت ایران شد که این یک دستاورد بزرگ برای نظام و انقلاب اسلامی ایران بود.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به ترویج تفکر مقاومت گفت: روحیه استقلال خواهی زمینه ساز مقاومت در لبنان شد و درنتیجه آن حزب الله شکل گرفت.

لاریجانی افزود: اینها در کنار دستاوردها و بیداری مردم در عراق که سیلی محکمی به آمریکا زدند مربوط به الگوگیری از انقلاب اسلامی است.

وی با اشاره به سخنان اوباما گفت: رئیس جمهور امریکا اعلام کرده برای مقابله با تروریست خطاهای گذشته را تکرار نکرده و کشورها را اشغال نمی کنیم و این به سبب سیلی محکمی است که خورده اند چراکه اگر چنین سیلی محکمی نمی خوردند این خطاهایشان دوباره تکرار می شد و این دستاوردی بزرگ بوده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: امام(ره) فرمودند باید استقلال پیدا کرد و این حرکتی نو باورداشت جوانان و اتکای آنها به نیروهای داخلی خود، سبب شد تا امروز در فناوری های هسته ای شاهد رشد و توسعه و پیشرفت باشیم و این مصداقی برتدبیر امام(ره) است که فرمودند باید برروی پای خود بایستیم.

لاریجانی تصریح کرد: دشمن به دنبال خسته ساختن کشور بوده و این درحالیست که ایران و مردم آن راه امام و نتایج ثمر بخش این تدبیر و راه ایشان را باور دارند زیرا این راه هدایتگر امام(ره) منجر به عزت، صلابت و اقتدار ایران اسلامی شده است.

وی افزود: دشمنان در بحث تحریم ها به دنبال انحراف ایران از اهداف و ارمانهایش بودند و با ایجاد فشارهای اقتصادی به دنبال فشار برنظام و انقلاب هستند و هدفشان دوری از تفکر امام(ره) است چراکه دشمن می داند راه و فکر امام(ره) زمینه ساز استقلال و پیشرفت ما بوده است.

دشمن با فشار تحریم به دنبال فاصله انداختن از راه امام(ره) است

رئیس مجلس با اشاره به فشارهای خارجی به کشور گفت: به سبب فشارهای سیاسی، رسانه ای و اقتصادی که دشمن به کشور وارد می کند در شرایط حساسی قرار داریم که البته این شگردها روشن است و دشمن تصور نکند با حرفی تند می تواند اراده ایران را تقلیل دهند.

لاریجانی تصریح کرد: بخشی از مشکلات کشور به سبب سومدیریت است نه تحریمها زیرا ما کشوری عنی هستیم و ظرفیت ها یک سرمایه بوده که اگر به سمت تولید کشیده شود آبادانی به دنبال دارد.