لاخان ۹ساله کر و لال است و مادربزرگش پس از بازگشت از سر کار او را به خانه می‌برد.

زن ۶۲ساله درباره این کودک می‌گوید: شب‌ها نیز پایش را به پای خودم می‌بندم چون ممکن است ناگهان غیبش بزند و دردسرساز شود.

مجله اینترنتی فرانشر

مجله اینترنتی فرانشر

مجله اینترنتی فرانشر