آردی ریزال کودک دو ساله ای است که در یکی از روستاهای اندوزی متولد شده است

او زمانی که تنها ۳۰ روز بیشتر از عمرش نمی گذشت در معرض دود سیگار قرار گرفت و در یک و نیم سالگی توسط پدرش به استعمال سیگار روی آورد.

او هم اکنون دو سال سن دارد و روزانه چندین بسته سیگار مصرف می کند بطوریکه هزینه سیگار او روزانه به ۵٫۱۵ دلار می رسد

مجله اینترنتی فرانشر

مجله اینترنتی فرانشر

مجله اینترنتی فرانشر