کمیته انتخاباتی عبدالفتاح السیسی اعلام کرد که شمارش آراء که از چهارشنبه شب رأس ساعت ۲۱ (به وقت محلی/۲۲:۳۰ تهران) آغاز شده بود به پایان رسید.

کمیته السیسی اعلام کرد مجموع مشارکت مردمی و آراء به صندوق ریخته شده ۲۵ میلیون و ۱۹۴ هزار و ۵۹۶ عدد است و السیسی ۲۳ میلیون و ۳۸۱ هزار و ۲۶۲ رأی از آن را از آن خود کرده است.

بنا بر گزارش الیوم السابع، حمدین صباحی رقیب السیسی نیز ۷۳۵ هزار و ۲۸۵ رأی کسب کرده است و آراء باطله نیز یک میلیون و ۷۸ هزار و ۴۹ رأی است.

هنوز گزارش رسمی و نهایی کمیته عالی انتخابات مصر که مسئول برگزار و نظارت و اعلام نتیجه انتخابات است، منتشر نشده است.