به گزارش ایرنا، آجی شارما کاردار غیرمقیم انگلیس در ایران همچنین در این پیام نوشته است: متعهد به پیشبرد مذاکرات میان ایران و انگلیس و بهبود روابط دو کشور هستم. شارما که در پی توافق وزرای خارجه دو کشور به عنوان کاردار غیرمقیم انگلیس در تهران انتخاب شد، پیش از این، ۴ بار به ایران سفر کرده بود.

مقامات سیاسی دو کشور اظهار امیدواری کرده اند که سطح روابط دوجانبه بزودی به سطح بالاتر ارتقا پیدا کند.