به گفته نماینده رضا حقیقی این بازیکن ملی پوش پرسپولیس دو پیشنهاد خارجی دارد یکی از قطر و دیگری از هرتابرلین آلمان.

نماینده حقیقی می گوید اصرار دارد او به آلمان برود و فوتبالش را در اروپا دنبال کند اما خود حقیقی می گوید تمایل دارد به قطر برود.

شاید در نگاه اول مسائل مادی قرارداد با قطری ها و پول بیشتر آنها دلیل این انتخاب به نظر برسد اما  ظاهرا همسر حقیقی آلمان را دوست ندارد و اگر این بازیکن به آلمان برود باید تنها در این کشور اروپایی حضور داشته باشد.

گفته می شود همسر حقیقی دوست دارد رضا به قطر برود و بازیکن پرسپولیس به همین خاطر لیگ قطر را به بوندس لیگا ترجیح می دهد.

آی اسپورت