ولفگانگ کالک وکیل وی به روزنامه آلمانی اشپیگل گفته است که مذاکراتی در این زمینه در جریان است. وی افزوده افرادی که از مساله آگاهی دارند، می‌دانند که یک توافق دوستانه با مقامات آمریکایی منصفانه‌ترین وضعیتی است که ممکن است رخ دهد.

به گفته این وکیل در حال حاضر تمامی تلاش‌ها معطوف به یافتن راه حلی است که حداقل در میان مدت برای ادوارد اسنودن قابل قبول باشد.البته خود اسنودن در این مذاکرات شرکت ندارد. وکیل اسنودن تصریح کرده که او هرگز خودخواهانه عمل نکرده و موجب خسارت نشده است.

فارس/وکیل اسنودن اظهار امیدواری کرده که دولت آمریکا در آینده راه را برای بازگشت اسنودن به این کشور هموار کند. گزارش‌های خبری حاکیست که ادوارد اسنودن از تابستان سال ۲۰۱۳ به فکر بازگشت به آمریکاست، اما هنوز موفق نشده در این زمینه با مقامات کاخ سفید به توافق برسد.