تاپ ناپ: این مردان به ترتیب به بالای سن رفته واز آنجا جملات عاشقانه خود را به همسر خود فریاد میزنند. جملاتی که شامل تقدیر و تشکر از همسرانشان نیز میگردد. در پایان مراسم همه مردان با هم و یکصدا فریاد میزنند : همسرم دوستت دارم.

مراسم عجیب ابراز عشق به همسر! +عکس

مراسم عجیب ابراز عشق به همسر! +عکس

مراسم عجیب ابراز عشق به همسر! +عکس

مراسم عجیب ابراز عشق به همسر! +عکس

مراسم عجیب ابراز عشق به همسر! +عکس

مراسم عجیب ابراز عشق به همسر! +عکس