این روبات که “تادی” نام گرفته چهار بازو دارد که هر یک شامل ۲۲ نازل بخار و ۲۹ نازل مکش است.در بخش اصلی بدن مخزنی از آب و یک پاکت جمع آوری خاک وجود دارد.

بر خلاف دیگر روبات های نظافتچی که فقط می توانند سطح زمین را تمیز کنند تادی می توانند به همه جا بخزد حتی پرده ها.

این روبات توسط “رعنا آلپر” دانشجوی ۲۱ ساله رشته طراحی اهل ترکیه ساخته شده است.تادی یک نظافتچی کف و پارچه است و از طریق چهار بازوی خود از دیوار بالا می رود و می تواند از سطوح بلند مانند صندلی، پرده و پنجره ها بالا برود و خود را آویزان کند.

نازل های مکش و بخار از طریق کانال هایی به پاکت غبار و مخزن آب متصل هستند.

این روبات می تواند از طریق هزاران شاخک خود، از پرده ها و مبل های به راحتی بالا بکشد.تادی می تواند پارچه های مبل و پرده و دیوار ها را با بخار خود تمیز می کند.