سرلشگر محمدعلی جعفری در نشست گردان‌های امام حسین (ع) سپاه استان قزوین که پیش از ظهر امروز در تیپ ۸۲ قزوین برگزار شد، اظهار کرد: امروز سپاه پاسداران به دنبال شکستن قالب‌های سازمانی و بروکراسی‌های اداری است و هر پاسدار باید تکلیف خود را  در این زمینه به نحو احسن انجام دهد.

فرمانده کل سپاه گفت: جنگی که امروز در جهان در حال انجام است جنگ آب و خاک نیست بلکه این جنگ بر سر عقیده‌هاست و دشمنان برای دستیابی به نظام جمهوری اسلامی ایران روی تغییر بر عقاید مردم سرمایه‌گذاری می‌کنند.

جعفری تصریح کرد: نظام جمهوری اسلامی ایران به هر نوع نیروی فداکار و دلسوز نیاز دارد تا با کمک این نیروها بتواند آرمان‌های ارزشمند و اهداف مقدس خود را تحقق بخشد و این تلاش و کوشش به قشر ویژه‌ای اختصاص ندارد بلکه همه مردم باید در این راه تلاش کنند.

وی بیان کرد: ما برای پیروزی در جنگ عقیدتی امروز با دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی به حضور و مشارکت نیروهای مردمی و عزم و اراده ملی نیاز داریم که امروز سپاه به دنبال بازیابی این نیروهای مردمی است.

فرمانده کل سپاه پاسداران با اشاره به تشکیل‌ یگان‌های مردمی در سال ۶۰ اظهار کرد: یگان‌های مردمی نخستین بار با سازمان‌دهی سپاه در قالب چهار تیپ در عملیات طریق‌القدس حضور داشتند.

جعفری خاطرنشان کرد: روحیه مقاومت و آمادگی‌های همه جانبه رزمی باید در گردان‌های امام حسین (ع) حفظ شود که این مهم از طریق برنامه ریزی‌های درست و عملی در زمینه‌های دفاعی محقق می شود.

وی افزود: سپاه پاسداران امروز وضعیت مناسبی دارد در راستای پیشبرد اهداف مقام معظم رهبری و نظام مقدس جمهوری اسلامی تلاش می کند و مفتخر است که همیشه مطیع و پشتیبان ولایت در تمام عرصه‌ها بوده است.