تمدن در لیست تحریم‌های جدید آمریکا

 سایت وزارت خزانه داری آمریکا نوشت: وزارت خزانه‌داری آمریکا در بیانیه ای، لیست تحریم های اعمال شده با هدف “کاهش تهدید ایران” را تمدید و گسترده‌تر کرد.

وزارت خزانه داری آمریکا مرتضی تمدن را به ادعای دست داشتن در سانسور و محدودسازی آزادی بیان ایرانیان تحریم کرد.

پیش از این وزارت خارجه بریتانیا آقای تمدن را در لیست تحریمهای خود قرار داده بود.

“مرتضی تمدن”،استاندار سابق تهران با اشاره به بروز رسانی لیست تحریم‌های ضد ایرانی انگلیس و تمدید تحریم‌اش از سوی وزارت دارایی این کشور، گفته بود: تمدید شدن نام تعدادی از مسئولان در لیست افرادی که اموالشان توسط انگلیس بلوکه شده آن هم به بهانه نقض حقوق بشر بسیار مضحک و خنده دار است زیرا به چه جرمی و در کدام دادگاه بین‌المللی حقوق بشری درباره ادعای مطرحه، بحث حقوقی شده است.

yjc.ir