پریناز ایزد یار با قرار دادن این عکس در اینستاگرام شخصی اش نوشت:
 تیپ خفن پریناز ایزد یار

 

اینستاگرام پریناز ایزدیار