مرد جوان پس از به قتل رساندن شوهر خواهرش، جسد او را به آتش کشید و سعی کرد آثار جرم را از بین ببرد، اما راز این جنایت هولناک را پلیس فاش کرد.

رسیدگی به این پرونده از ۹ اردیبهشت امسال و با تماس مردی ناشناس با پلیس آغاز شد. مرد ناشناس از سوختن خودرویی در بیابان های اطراف شهرستان اراک خبر داد. سپس گروهی از ماموران پلیس و آتش نشانی به محل حادثه اعزام و بعد از اطفای حریق با جسد سوخته ای در صندلی عقب خودرو مواجه شدند.

با کشف جسد در خودرو، کارآگاهان جنایی همراه بازپرس ویژه قتل، متخصصان پزشکی قانونی و تیم ویژه بررسی صحنه جرم، تحقیقات تخصصی را در این زمینه آغاز کردند. متخصصان پزشکی قانونی بعد از معاینه های اولیه نتوانستند اطلاعات چندانی به دست آورند و فقط تائید شد جسد متعلق به مردی جوان است.

کارآگاهان در نخستین گام، مشخصات خودروی سوخته را به دست آوردند و با استعلام، هویت صاحب آن را که مردی جوان به نام حامد بود، فاش کردند. کارآگاهان سپس سراغ حامد رفتند تا از او تحقیق کنند، اما کسی در خانه حضور نداشت و کارآگاهان حتی نتوانستند با همسر او صحبت کنند.

آنها به تحقیق از همسایه های حامد پرداختند. یکی از اهالی محل به پلیس گفت: «حامد و همسرش مدام با هم اختلاف داشتند و ما هر شب صدای مشاجره این زوج جوان را می شنیدیم. چند روز قبل نیز دوباره صدای داد و فریاد آنها به گوش رسید و بعد متوجه شدیم همسر حامد به نام میترا به حالت قهر از خانه خارج شد. از آن روز به بعد دیگر حامد و همسرش را ندیده ام. همسایه های دیگر هم این حرف ها را تائید کردند.

کارآگاهان در گام بعدی با اطلاعات به دست آمده به خانه پدرزن حامد رفتند و به تحقیق از همسر او پرداختند. زن جوان مدعی شد چند روز قبل به حالت قهر از خانه خارج شده و خبری از شوهرش ندارد. او گفت: به دلیل رفتارهای شوهرم دیگر نتوانستم در خانه او بمانم و به منزل پدرم آمدم و از آن روز نه حامد را دیده و نه تلفنی با او حرف زده ام.

در ادامه بررسی ها مشخص شد برادر زن میترا نیز از قبل با حامد اختلاف داشته و چندبار به خاطر میترا با شوهر او درگیر شده است. افشای این موضوع سبب شد کارآگاهان به برادر میترا مشکوک شوند و از او بازجویی کنند، اما مرد جوان منکر ارتکاب جنایت و اطلاع داشتن از سرنوشت شوهرخواهرش بود و ادعا می کرد زمان جنایت در محل کارش حضور داشته است. او ادعا کرد مدت هاست حامد را ندیده است.

باوجود این تحقیقات پلیس روی این جوان متمرکز شد و بررسی های میدانی نشان داد شب حادثه خودروی پرایدی اطراف محل زندگی حامد دیده شده است. از آنجا که مشخصات خودروی مورد نظر با مشخصات خودروی برادر میترا مطابقت داشت، پلیس بار دیگر از این مظنون بازجویی کرد.

مرد جوان در نهایت به قتل دامادشان اعتراف کرد و گفت: حامد به دلیل سوء ظن های بی پایه و اساس مدام خواهرم را اذیت و هر روز به بهانه ای با او دعوا می کرد، طوری که زندگی خواهرم سیاه شده بود و دیگر روز خوش نداشت. چندبار در این باره به او تذکر دادم، اما بی فایده بود و او به این رفتارها ادامه می داد.

روز حادثه خواهرم با من تماس گرفت و گفت حامد دوباره او را کتک زده و وی قهر کرده و به خانه پدرم رفته است. کتک زدن کار همیشگی حامد بود و دیگر نمی شد این رفتارش را تحمل کرد. تصمیم گرفتم بعد از ظهر با او صحبت کنم که همسرم با من تماس گرفت و گفت حامد در حالی که چاقویی به دست داشته، به در خانه آمده و همسرم را تهدید به قتل کرده است. من هم عصبانی شدم و به حامد تلفن زدم. او بعد از فحاشی با من در جاده کمربندی قرار گذاشت.

مرد جوان ادامه داد: زمانی که حامد به محل قرار آمد، دوباره شروع به فحاشی کرد و با چاقویی که همراه داشت، مرا تهدید کرد. من که از دست او خیلی عصبانی شده بودم و نمی توانستم خودم را کنترل کنم، چاقو را از دستش کشیدم و ضرباتی به او زدم. بعد جسد را روی صندلی عقب انتقال دادم و برای آن که تمام سرنخ ها را از بین ببرم، ماشین را به آتش کشیدم و بسرعت محل را ترک کردم.

سرهنگ احمدی، رئیس پلیس آگاهی استان مرکزی درباره این پرونده می گوید: متهم جوان پس از اعتراف به جنایت، با قرار بازداشت موقت روانه زندان شد و تحقیق در این باره ادامه دارد.