خانواده اسکندری در افتتاحیه اثر هنری کهکشان راه شیری ، لاله اسکندری

لاله و ستاره اسکندری به همراه مادر و برادرشان

 لاله و ستاره اسکندری به همراه مادر و برادرشان