با سوار شدن روی آن تا ارتفاع ۱۰۰ متری از زمین بالا خواهید رفت و در آنجا با سرعت ۹۰ کیلو متر در ساعت سقوط خواهید کرد تا هیجانی را تجربه کنید که در هیچ کجای دنیا نخواهید یافت.
تصاویر: اوج هیجان با سقوط آزاد

تصاویر: اوج هیجان با سقوط آزاد

تصاویر: اوج هیجان با سقوط آزاد

تصاویر: اوج هیجان با سقوط آزاد

تصاویر: اوج هیجان با سقوط آزاد

تصاویر: اوج هیجان با سقوط آزاد