جی سانگ بازیگر نقش سورو سریال کره ای سرزمین آهن و همسرش
عکسی ازبازیگر نقش سورو با همسرش