تابناک/این گزارش تکان دهنده، روایت مردی بود که تعدادی از هوادارها به خاطر شباهت چهره اش به جام قهرمانی، او را از گوش بلند کرده و بالای سر برده بودند تا سر و صورتش را به این وضعیت زخمی و کبود دربیاورند!