افق نیوز/حرکات موزون یک بهیار و راننده آمبولانس حین رانندگی و انجام ماموریت، موجب اخراج او شد. این فرد که جاناتان ویلیامز دارد و ساکن نیوجرسی آمریکا است، درحالیکه در راه رفتن به ماموریت بود، در آمبولانس با صدای بلند به موسیقی گوش می‌کرده و حرکات موزون انجام میداده است. همانطور که در تصاویر مشاهده میشود، ویلیامز چندین دفعه دست‌های خود را از فرمان خودرو جدا و بدون دست رانندگی می‌کند. پس از پخش این فیلم، ویلیامز فورا توبیخ و برای مدتی راهی مرخصی اجباری شد.

حرکات موزون راننده آمبولانس +‌ تصاویر

dd

حرکات موزون راننده آمبولانس +‌ تصاویر

حرکات موزون راننده آمبولانس +‌ تصاویر

حرکات موزون راننده آمبولانس +‌ تصاویر

d