آن گونه که از سوی صاحب نظران عنوان می شود، اولین گام برای بازگشت فتنه گران پشیمان در انتخابات امسال، عذرخواهی از نظام است.
این موضعی است که عبدالرضا مرادی عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس هم بر آن تاکید داشته و می گوید: اصلاح طلبان باید با اقرار به اشتباه خود در زدن اتهام تقلب به نظام، رسما عذرخواهی کنند.
وی ادامه داد: افراد موسوم به اصلاح طلب همچنین باید اعلام کنند که دیگر چنین اتهامی را علیه نظام وارد نخواهند کرد و به قوانین ملتزم خواهند بود.
این نماینده اصولگرای مجلس درباره شرط های شرکت اصلاح طلبان در انتخابات گفت: هر گروه سیاسی که بخواهد در انتخابات شرکت کند باید شرایط حضور در آن را داشته باشد.
مرادی اضافه کرد: گروه های سیاسی باید قانون را رعایت کرده و نظر شورای نگهبان را بپذیرند بنابراین اگر اصلاح طلبان چنین کنند می توانند در انتخابات شرکت کنند.
وی با اشاره به اینکه اصلاح طلبان باید مواضع خود در برابر فتنه را رسما اعلام کرده و شفاف سازی کنند افزود: برخی اصلاح طلبان تحت عنوان شخص حقیقی یا حقوقی در گروه اپوزیسیون قرار گرفتند و در شرایط فتنه در برابر نظام ایستادند.
این نماینده اصولگرای مجلس تاکید کرد: اصلاح طلبانی که می خواهند در انتخابات شرکت کنند باید از فتنه، ابراز انزجار کرده و عملا ثابت کنند دیگر به دنبال اعمال گذشته نیستند.
آیت الله علم الهدی هم در این زمینه به فتنه ۸۸ اشاره کرد و اظهار داشت: اصلاح طلبان و کسانی که در فتنه ۸۸ نقش داشته اند دیگر با آن عناوین و آرم ها جایی در انتخابات آینده نخواهند داشت مگر اینکه با ماسک های خاص در جامعه ظاهر شوند چرا که تحت لوای عناوین قبلی مردم آنها را نمی پذیرند.